.

Dzień Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności na całym Świecie

Polonijny Dzień Dwujęzyczności na całym Świecie

Podsumowanie Polonijnego Dnia Dwujęzyczności

Podsumowanie Polonijnego Dnia Dwujęzyczności

2. edycja Dnia Dwujęzyczności

2. edycja Dnia Dwujęzyczności

19.10.2017 | Polonijny Dzień Dwujęzyczności - „Baw się słowami”

19.10.2017 | Polonijny Dzień Dwujęzyczności - „Baw się słowami”

13.10.2017 | Przygotowania do obchodów Dnia Dwujęzyczności

13.10.2017 | Przygotowania do obchodów Dnia Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Projekt Akademia Dwujęzyczności

Projekt Akademia Dwujęzyczności

„Mówimy po polsku” - Polonijny Dzień Dwujęzyczności

„Mówimy po polsku” - Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Regulamun akcji - „Mówimy po polsku” - Polonijny Dzień Dwujęzyczności 2017

Regulamun akcji - „Mówimy po polsku” - Polonijny Dzień Dwujęzyczności 2017

§1. Postanowienia ogólne

1. Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, jest organizatorem akcji „Mówimy po polsku”, w ramach której zachęca młode pokolenie Polaków mieszkających za granicą do czynnego kontaktu z językiem ojczystym m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez polskie szkoły weekendowe. Prezentując korzyści płynące z dwujęzyczności udostępnia materiały filmowe wyprodukowane przez TVP S.A. oraz multimedia nadesłane przez widzów w ramach akcji „Mówimy po polsku”.

§ 2. Zasady przesyłania Filmów

1.    Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.    Uczestnicy mogą przekazywać Filmy utrwalone wszelkimi urządzeniami przystosowanymi do rejestracji video w dniach od 28.08.2017 do dnia 18.10.2017.
3.    Uczestnik przesyła Film Organizatorowi za pomocą adresu mailowego – mowimypopolsku@tvp.pl, zamieszczonego na stronie głównej serwisu poloniawszkole.tvp.pl - z dopiskiem „Mówimy po polsku”.
4.     Jeden Film nie może być dłuższy niż 30 sekund, a jego rozmiar nie może przekraczać 50 mb.
5.    Film , który zostanie dopuszczony do emisji na antenie TVP POLONIA, w portalu tvp.pl, na stronie poloniawszkole.tvp.pl i na fanpagu https://www.facebook.com/tvppolonia/ musi zawierać dane dotyczące Uczestnika imię i/lub nazwisko, miejsce zamieszkania – miejscowość/kraj.
6.    Przesyłając Film Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:
a.    zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu;
b.    jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
c.    jest wyłącznym autorem Filmu i dysponuje pełnią praw autorskich do filmu i wyraża zgodę na jego opublikowanie na antenie TVP POLONIA, w portalu tvp.pl, na stronie poloniawszkole.tvp.pl, na fanpagu https://www.facebook.com/tvppolonia/ oraz na korzystanie z Filmu w sposób określony w licencji, o której  mowa poniżej;
d.    osoby, których wizerunek znajduje się na przesłanym Filmie wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Filmie oraz na rozpowszechnianie Filmu w sposób opisany w Regulaminie;
e.    wyraża zgodę na oznaczanie Filmu imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub też udostępniania go anonimowo w zależności od decyzji Organizatora;

.