.

Baw się słowami - Ja płynąłem, a ja płynęłam

.